Zimní údržba komunikací

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 24. 11. 2021 přijalo nové nařízení upravující plán zimní údržby komunikací. Nově bude město Mnichovice na své náklady udržovat pouze pozemní komunikace, které jsou v jeho vlastnictví či spoluvlastnictví.
Majitelé soukromých komunikací mohou využít možnosti objednání zimní údržby prostřednictvím e-mailu technicke.sluzby@mnichovice.cz.
Po zaslání zájmu o tuto službu budete zpět kontaktováni Technickými službami a budou Vám sděleny detailní informace.
Pro úplnost uvádíme, že není povinností vlastníka účelové komunikace udržovat komunikaci ve sjízdném stavu, a to ani v zimě. V zimním období je však pravděpodobné, že z důvodu nesjízdnosti komunikaci nebude možné uskutečnit např. svoz odpadu, což ale nevylučujeme ani v případě komunikací ve vlastnictví či spoluvlastnictví města Mnichovice. Na těchto komunikacích však náhradní svoz provádí Technické služby města Mnichovice.

Nařízení města č. 1/2021 (v.r.)
Kalkulace ceny zimní udržba 2023/2024