O Technických služnách města Mnichovice

Veřejné služby města Mnichovice jsou příspěvková organizace města Mnichovice, která vznikla 22. února 2005 zápisem do obchodního rejstříku. Veřejné služby jsou situovány do provozního areálu čistírny odpadních vod na adrese K Hubačovu 709, v Mnichovicích. Celý areál se rozkládá na městských pozemcích, kde je firma v nájmu.

 

Předmět činnosti:

 • provozování vodovodní a kanalizační sítě
 • provoz čističky odpadních vod
 • sběr a likvidace tříděných komunálních odpadů
 • instalace, opravy, údržba městského mobiliáře
 • úklid komunikací v majetku města
 • údržba a opravy místních komunikací v majetku města
 • údržba městské zeleně
 • údržba a úklid hřbitova
 • letní údržba komunikací
 • zimní údržba komunikací
 • periodické svozy nebezpečných odpadů
 • periodické svozy velkoobjemových odpadů
 • přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad a jejich odvoz na objednávku
 • poskytnutí vyjádření správce sítě ke stavebnímu povolení
 • realizace přípojek k veřejné vodovodní a kanalizační síti
 • vodoinstalatérské práce
  sběrný dvůr