Odpady

Veřejné služby města Mnichovice ve městě zajišťují svoz separovaného odpadu. Pro tento účel firma disponuje svozovým vozidlem, které tak pravidelně můžete potkávat v ulicích.

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma .A.S.A.