Objednání fekálního vozu: 323 640 108
Zimní údržba 736 265 336
Pohotovost - 
vodovod, kanalizace  724 13 20 71
denně v době od 5:00 do 22:00 hodin - v případě havárie (úniku vody) nepřetržitě
Linka čistoty - hlášení nedostatků v čistotě města: 323 640 108
denně v době od 8:00 do 15:00 hodin