VÝMĚNA DOMOVNÍCH VODOMĚRŮ

Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že byla zahájena výměna domovních vodoměrů. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o součinnost při výměně vodoměru ve Vaší nemovitosti.

Nově namontovaný vodoměr bude již dálkově odečitatelný a Vám opadne povinnost nahlašovat stavy vodoměru. Pracovníci Technických služeb města Mnichovice budou moci provádět odečet stavu vodoměru dálkově, bez vstupu do Vaší nemovitosti.

Výměna vodoměru ve Vaší nemovitosti bude probíhat tak, že budete kontaktováni technikem Technických služeb města Mnichovice, který s Vámi dohodne přesný termín montáže vodoměru.

Veškeré náklady spojené s výměnou vodoměru budou hrazeny provozovatelem vodovodního řadu Technickými službami města Mnichovice. Vodoměr je majetkem Technických služeb města Mnichovice a je zakázáno s ním jakkoliv manipulovat.

V případě zjištění závad (např. nefunkční uzavírací ventil v nemovitosti), bude oprava řešena po vzájemné dohodě a je hrazena majitelem nemovitosti.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci při výměně vodoměru ve Vaší nemovitosti.

Jiří Pecha
ředitel
Technické služby města Mnichovice