Kam a jak třídit

Mapa sběrných míst
Papír
Bezručova ulice – hřiště v PodhorkáchBožkov – u památkých lip
Fričova ulice – rozcestí
Jánské náměstí
Jidašky
K Hubačovu – u areálu TS
Kunická ulice
Myšlín – hlavní silnice
Potočiny – u bytovek
Pražská – před obchodním domem
Skuhrovecká ulice – Pod podjezdem

 

Plasty
Bezručova ulice – hřiště v PodhorkáchBožkov – u památkých lip
Fričova ulice – rozcestí
Jánské náměstí
Jidašky
K Hubačovu – u areálu TS
Kunická ulice
Myšlín – hlavní silnice
Potočiny – u bytovek
Pražská – před obchodním domem
Skuhrovecká ulice – Pod podjezdem

 

Nápojové kartóny
Bezručova ulice – hřiště v Podhorkách
Božkov – u památných lip
Fričova – rozcestí
Janské náměstí
Jidašky
K Hubačovu – u areálu TS
Kunická – u trafostanice
Myšlín – hlavní silnice
Pražská ulice – před obchodním domem
Potočiny – u bytovek
Skuhrovecká ulice – pod Podjezdem
Tyršova ulice – areál MŠ

Kovy
Bezručova ulice – hřiště v Podhorkách
Božkov – u památných lip
Fričova – rozcestí
Janské náměstí
K Hubačovu – u areálu TS
Kunická – u trafostanice
Myšlín – hlavní silnice
Pražská ulice – před obchodním domem
Potočiny – u bytovek
Skuhrovecká ulice – pod Podjezdem
Tyršova ulice – areál MŠ

Tuky
Božkov u památných lip
Fričova ulice – rozcestí
Kunická ulice – u trafostanice
Myšlín – hlavní silnice
Potočiny – u bytovek
Pražská – před obchodním domem
Skuhrovecká – pod podjezdem

 

Oděvy
K Hubačovu – areál TS

Elektroodpad (zpětný odběr)
K Hubačovu – areál TS

Biologický odpad
K Hubačovu – v areálu TS
Kompostárna Struhařov

Nebezpečný a objemný odpad
Sběrný dvůr Mnichovice – areál TS K Hubačovu 709