Kontakty

Technické služby města Mnichovice

Sídlo (fakturační adresa): Masarykovo náměstí 83, Mnichovice, PSČ: 251 64
Provozovna (kontaktní místo): K Hubačovu 709, Mnichovice, PSČ: 251 64
Elektronická adresa: technicke.sluzby@mnichovice.cz
Datová schránka ID: ajymajs
IČ: 43753922
DIČ: CZ43753922


Pohotovosti
Vodovod, kanalizace – 724 13 20 71
– denně v době od 5:00 do 22:00 hodin – v případě havárie (úniku vody) nepřetržitě
Zimní údržba – 736 265 336
Linka čistoty – hlášení nedostatků v čistotě města – 323 640 108 –
denně v době od 8:00 do 15:00 hodin


Hodiny pro veřejnost:
Pondělí  6:30 11:30, 12:30- 15:00
Úterý 6:30 11:30, 12:30- 15:00
Středa 6:30 11:30, 12:30- 17:00
Čtvrtek 6:30 11:30, 12:30- 15:00

Ostatní kontakty
Účtárna (fakturace, platby, objednávky fekálního vozu)
Klára Pešková –  323 640 108
Jiřina Palečková – 323 640 108
Ředitel
Jiří Pecha – 724 311 126
Asistenktka ředitele
Ing. Tereza Čermáková – 734 802 120

 


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany
Číslo účtu pro účely VS: 141240227 / 0100

Technické služby města Mnichovice, příspěvková organizace města Mnichovice, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spis. zn. Pr 976