Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.