Údržba komunikací

Letní údržba komunikací

V letním období zajišťují Veřejné služby města Mnichovice na území města letní údržbu komunikací, která se skládá z čištění pěších i motoristických komunikací, kropení silnic a údržby městské zeleně. Veřejné služby města Mnichovice zajišťují kompletní údržbu dle zadání města.

Zimní údržba komunikací

V zimním období je na pěších i motoristických komunikacích na území města Mnichovice prováděna zimní údržbu komunikací. Pro posyp používáme směs soli a štěrku.
Zimní údržba je prováděna na základě Nařízení města Mnichovice č. 1/2021

Údržba soukromých komunikací (komunikací, které nejsou ve vlastnictví města)