Co by se nemělo vypouštět do kanalizace

 • Zde naleznete pouze ty látky a materiály, které se týkají domovní kanalizace
 • látky infekční
 • jedy a žíraviny
 • kyselé, anebo alkalické roztoky
 • omamné látky
 • organická rozpouštědla
 • silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy
 • látky působící změnu barvy vody
 • odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)
 • látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny apod.)
 • pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např.
 • odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“.
 • odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje)