Prohlášení o přístupnosti

Technické služby města Mnichovice, organizační složka města Mnichovice, IČ: 43753922, sídlo Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek www.sluzby.mnichovice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací  a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o IS“), který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102
ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
• RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
• ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu
V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu nás, prosím, informujte na technicke.sluzby@mnichovice.cz