Upozornění na odečty vodoměrů

Vážení občané, v průběhu měsíce května budou prováděny odečty a kontrola vodoměrů.

V oblastech katastrálních území Myšlín a Božkov bude proveden osobní odečet. Nedojde-li k osobnímu kontaktu při odečtu, je nutné nahlásit stav vodoměru na e-mailovou adresu: vodne@mnichovice.cz, nebo poslat SMS na tel.: 724 311 127.

Uveďte prosím: jméno, příjmení, ulici, č.p. a aktuální stav vodoměru.

V katastrálním území Mnichovice prosíme nahlásit stav vodoměru rovnou na výše uvedené kontakty.

Prosíme o nahlášení stavu vodoměru nejpozději do 20. 5. 2024.

V nemovitostech s dálkovým odečtem budou odečty vodoměrů provedeny ve dnech 15. a 16. května. Při dálkovém odečtu vodoměru není přítomnost majitele nemovitosti potřeba.

Děkujeme za součinnost.