POZOR – Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa vydala nařízení v souvislosti se zavedením mimořádných veterinárních opatření z důvodu potvrzeného výskytu ptačí chřipky v katastrálním území Masojedy, okres Kolín.
Vzhledem k tomu, že katastrální území Myšlín se nachází v tzv. pásmu dozoru, zajistilo město ve spolupráci s Technickými službami města v souladu s vydanými opatřeními nepropustnou uzavíratelnou nádobu k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.
Speciálně označenou nádobu naleznete v areálu Technických služeb města Mnichovice – sběrný dvůr (nádoba je přístupná v otevírací době).