Havárie vody

AKTUALIZACE
Havárie byla opravena. Voda může být zpočátku zavzdušněna a zakalená. Případný kal není na závadu.
_______________________________________________
Z důvodu havárie nepoteče voda v části ul. Podskalí a Potočiny. Z důvodu opravy bude ul. Podskalí neprůjezdná.
Na opravě se intenzivně pracuje.