Postup připojení k sítím

Informace k postupu při zřizování nových přípojek vody a kanalizace

Vodovodní přípojky:
Před kolaudací proběhne tlaková zkouška přípojky a kontrola instalace vodoměru a jeho zaplombování. Občan (uživatel přípojky) musí do týdne požádat o kolaudaci.

Otevření přívodu vody do přípojky je podmíněno předložením kolaudačního rozhodnutí a uzavřením řádné smlouvy.
Při předložení kolaudačního rozhodnutí bude provedena kontrola stavu vodoměru. Odběr evidovaný před podpisem smlouvy je posuzován jako nesjednaný a bude zpoplatňován v kalkulované (vyšší) sazbě až do předložení kolaudačního rozhodnutí a podpisu smlouvy s provozovatelem.

Kanalizační přípojky:
Před kolaudací přípojky proběhne na řádně stavebně dokončené přípojce zkouška těsnosti.

Uživatel přípojky musí do týdne požádat SÚ o kolaudaci. V případě, že tak neučiní, je vypouštění do kanalizace posuzováno jako nesjednané a bude zpoplatňováno v kalkulované (vyšší) sazbě až do předložení kolaudačního rozhodnutí a podpisu smlouvy s provozovatelem.

 

HOME

 

Objednání fekálního vozu: 323 640 108 (v pracovní dny od 8:00 - 15.00)
Zimní údržba 736 265 336 (denně od 5:00 - 22:00)
Pohotovost - 
vodovod, kanalizace  724 13 20 71
denně v době od 5:00 do 22:00 hodin - v případě havárie (úniku vody) nepřetržitě
Linka čistoty - hlášení nedostatků v čistotě města: 323 640 108
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin