Sběrný dvůr

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNICHOVICE


Charakteristika zařízení:  Určeno ke sběru, shromažďování, soustřeďování a následnému předání odpadu ke zneškodnění nebo využití a ke zpětnému odběru výrobků.

Vlastník zařízení: 
Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČ: 00240478

Provozovatel:  
Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, 251 64 Mnichovice, : 43753922

Kontakt:    Tel:  734 318 498

Vedoucí provozovny:  Klára Pešková, pověřená vedením organizace

IČZ: CZS02450

Provozní doba: 
středa          10.00 – 18.00 hod
pátek           10.00  - 18.00 hod
sobota           8.00  - 16.00 hod


Ceník


Druhy odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno - dle katalogu odpadů:
13 01 ..     Odpadní hydraulické oleje  

13 02 ..     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 03 10   Odpadní izolační a teplonosné oleje   

14 06 ..     Odpadní a organická rozpouštědla     

15 02 02   Znečištěné tkaniny, piliny, Vapex atd.  

16 01 ..     Olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, brzdové destičky atd.         

16 01 03  Pneumatiky                                                                                                                                               

16 06 ..  Baterie a akumulátory      

17 01 ..    Beton, tašky cihly a keramika  

17 06 ..    Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

20 01 ..     Papír, sklo, plasty, kov, kyseliny, rozpouštědla, zásady, atd.    

20 02 ..  Odpady ze zahrad a parků (tráva, listí, větve)  

20 03 ..  Objemný odpad, komunální odpad atd. 

 

Sběrný dvůr je provozován v rozsahu Provozního řádu sběrného dvora Mnichovice schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje,  tel.  257 280 111 

 

 

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Bližší informace o projektu najdete zde

 

 

 

Objednání fekálního vozu: 323 640 108 (v pracovní dny od 8:00 - 15.00)
Zimní údržba 736 265 336 (denně od 5:00 - 22:00)
Pohotovost - 
vodovod, kanalizace  724 13 20 71
denně v době od 5:00 do 22:00 hodin - v případě havárie (úniku vody) nepřetržitě
Linka čistoty - hlášení nedostatků v čistotě města: 323 640 108
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin